สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เติมแสงไขปากช่องวิทยา 26 1 0 1 27
2 บ้านท่าช้าง 20 3 1 0 24
3 นิยมมิตรวิทยาคาร 18 3 3 0 24
4 ระดมวิทยานุสรณ์ 14 6 1 0 21
5 บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม 14 5 1 1 20
6 ขนงพระใต้ 14 5 0 0 19
7 บ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) 14 2 0 0 16
8 บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 13 1 0 1 14
9 คลองไทรวิทยาสิทธิ์ 12 5 1 0 18
10 บ้านคลองยาง 12 4 2 1 18
11 บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 12 4 1 5 17
12 อนุบาลอัจฉรา 12 3 2 0 17
13 บ้านใหม่สำโรง 12 1 1 0 14
14 บ้านปางละกอ 11 1 0 0 12
15 บ้านวังโรงใหญ่สามัคคี 10 4 1 0 15
16 โนนค่าวิทยา 10 3 2 0 15
17 คีรีวัฒนา 9 2 2 1 13
18 บ้านโนนกระโดน 8 4 1 0 13
19 ไตรรัตน์วิทยาคาร 8 3 2 0 13
20 บ้านมะเกลือใหม่ 8 3 1 1 12
21 ชินวงศ์อุปถัมภ์ 8 3 0 1 11
22 วันอาสาพัฒนา2520 8 2 1 1 11
23 วัดกลางดง 8 1 0 0 9
24 อนุบาลจุรีพันธ์ 8 1 0 0 9
25 วัดมิตรภาพวนาราม 7 6 2 1 15
26 เจียรวนนท์อุทิศ 1 7 6 0 0 13
27 หนองน้ำใส 7 4 3 0 14
28 บ้านหนองม่วง 7 2 2 0 11
29 บ้านซับใต้ 7 1 0 0 8
30 บ้านวังรางใหญ่ 6 6 1 0 13
31 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 6 4 0 1 10
32 บ้านป่ากล้วย 6 4 0 0 10
33 ประชาราษฎร์สามัคคี 6 2 0 0 8
34 บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) 6 1 1 0 8
35 บ้านหนองขวางวิทยา 6 1 0 1 7
36 ทับ6 วิทยาคาร 6 1 0 0 7
37 บ้านซับเศรษฐี 6 0 1 0 7
38 บ้านหนองน้ำขุ่น 6 0 0 0 6
39 รุ่งอรุณวิทยา 5 4 2 2 11
40 ไทยวัฒนาประชารัฐ 5 3 0 0 8
41 บ้านวังรางน้อย 5 2 1 0 8
42 ประสารวิทยา 5 2 0 0 7
43 อนุบาลประชารัฐสามัคคี 5 1 2 0 8
44 บ้านลาดบัวขาว 5 1 0 2 6
45 บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) 5 1 0 0 6
46 บ้านดอนเมือง 5 0 0 1 5
47 มงคลกุล 5 0 0 0 5
48 เรืองศรีวิทยา 4 6 0 2 10
49 บ้านหนองสาหร่าย 4 4 2 0 10
50 บ้านมะเกลือเก่า 4 3 1 0 8
51 บ้านโนนสง่า 4 2 1 1 7
52 บ้านกุดขมิ้น 4 2 0 0 6
53 บ้านหนองหมาก 4 1 2 1 7
54 โค้งยางวิทยา 4 1 0 0 5
55 บ้านหนองบัวน้อย 4 0 1 0 5
56 เซนต์โยเซฟศึกษา 4 0 1 0 5
57 บ้านท่าเลื่อนสามัคคี 4 0 0 0 4
58 บ้านหนองกระทุ่ม 3 3 3 1 9
59 หนองแวงพิทยาคม 3 3 0 0 6
60 แหลมทองวิทยานุสรณ์ 3 3 0 0 6
61 บ้านหมูสี 3 2 1 0 6
62 บ้านวังกระสวย 3 2 0 0 5
63 บ้านซับใต้(ปากช่อง) 3 1 0 0 4
64 ผ่านศึกสงเคราะห์ 3 1 0 0 4
65 บ้านหนองหญ้าขาว 3 1 0 0 4
66 บ้านหนองเบน 3 1 0 0 4
67 บ้านปางโก 3 0 0 0 3
68 บ้านคลองมะค่าหิน 3 0 0 0 3
69 บ้านหนองไผ่ 3 0 0 0 3
70 บ้านหนองกะทุ่ม(ปากช่อง) 3 0 0 0 3
71 กมลวิชญ์ศึกษา 3 0 0 0 3
72 บ้านนากลาง 2 6 2 0 10
73 บ้านสลักใด 2 4 1 0 7
74 วัฒนวิทยา 2 3 0 0 5
75 บ้านมะค่างาม 2 2 1 0 5
76 บ้านคลองดินดำ 2 2 0 0 4
77 บ้านหนองแวง 2 2 0 0 4
78 สัญลักษณ์วิทยา 2 1 3 0 6
79 วัดวชิราลงกรณวราราม 2 1 0 0 3
80 บ้านหนองคุ้มวิทยา 2 1 0 0 3
81 บ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) 2 0 1 0 3
82 สง่าพัฒนา 2 0 0 1 2
83 โป่งกะสัง 2 0 0 0 2
84 รามวิทยาประชานุสรณ์ 2 0 0 0 2
85 นาหว้าไตรประชาคม 2 0 0 0 2
86 บ้านห้วยตะคร้อ 2 0 0 0 2
87 บ้านโศกน้อย 2 0 0 0 2
88 บ้านคลองเสือ 2 0 0 0 2
89 เสมาวิทยา 2 0 0 0 2
90 บ้านสายชนวน 2 0 0 0 2
91 บ้านเขาแก้ว 2 0 0 0 2
92 บ้านห้วยลุง 1 4 0 0 5
93 บ้านซับตะเคียน 1 3 2 1 6
94 บ้านวังโรงน้อย 1 3 1 0 5
95 บ้านวังไทร 1 3 0 2 4
96 บ้านโป่งวัวแดง 1 2 1 0 4
97 บ้านหนองห่าน 1 2 0 0 3
98 บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ 1 1 2 0 4
99 พรพิทยาคม 1 1 1 1 3
100 เบทาโกรวิทยา 1 1 1 0 3
101 บ้านห้วยไผ่ 1 1 0 1 2
102 กิริวัฒนศักดิ์ 1 1 0 0 2
103 บ้านสอยดาว 1 1 0 0 2
104 นาดีศรีสะอาด 1 1 0 0 2
105 บ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) 1 1 0 0 2
106 จตุรคามสามัคคี 1 1 0 0 2
107 บ้านกุดโง้ง 1 1 0 0 2
108 บ้านวังสีสด 1 1 0 0 2
109 บ้านสระเพลง 1 1 0 0 2
110 ถนนมิตรภาพ 1 0 1 0 2
111 บ้านหนองตอ 1 0 1 0 2
112 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 1 0 0 0 1
113 บ้านคลองเดื่อ 1 0 0 0 1
114 บ้านห้วยตะแคงใต้ 1 0 0 0 1
115 บ้านหัวป้าง 1 0 0 0 1
116 บ้านคลองตะแบก 1 0 0 0 1
117 บ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) 1 0 0 0 1
118 บ้านหนองขาม 1 0 0 0 1
119 เที่ยงธรรมวิทยา 1 0 0 0 1
120 บ้านซับหวาย 1 0 0 0 1
121 บ้านกุดชะนวน"รัฐราษฎร์สวัสดิ์อุทิศ" 1 0 0 0 1
122 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) 1 0 0 0 1
123 บ้านปางคล้า 1 0 0 0 1
124 บ้านหนองตะกู 1 0 0 0 1
125 บ้านโนนประดู่ 1 0 0 0 1
126 บ้านโนนรัง 1 0 0 0 1
127 บ้านไร่โคกสูง 1 0 0 0 1
128 สระน้ำใสวิทยา 1 0 0 0 1
129 บ้านหนองตาแก้ว 0 3 0 0 3
130 บ้านหนองจอก 0 2 0 0 2
131 บ้านหนองกก(ประชาพัฒนา) 0 2 0 0 2
132 แสงสุริยาวิทยา 0 2 0 0 2
133 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ 0 1 1 0 2
134 บ้านบุตาสง 0 1 1 0 2
135 บ้านหนองสลักได 0 1 1 0 2
136 บ้านเลิศสวัสดิ์ 0 1 1 0 2
137 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 0 1 0 1 1
138 บ้านโนนเสลา 0 1 0 1 1
139 บ้านหนองไม้ตาย(อำเภอสีคิ้ว) 0 1 0 0 1
140 บ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 0 1 0 0 1
141 บ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์) 0 1 0 0 1
142 บ้านโป่งตาลอง 0 1 0 0 1
143 ประชานุสรณ์ 0 1 0 0 1
144 โคกมะกอก 0 0 2 0 2
145 พฤกษาวิทยา 0 0 1 0 1
146 บ้านน้อยกุดคล้า 0 0 1 0 1
147 บ้านหนองบัว 0 0 1 0 1
148 เจซีโคราชอนุสรณ์ 0 0 1 0 1
149 คลองแจ้งวิทยา 0 0 0 1 0
150 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 0 0 0 1 0
151 บ้านบุ่งเตย 0 0 0 0 0
152 สันติวิทยา 0 0 0 0 0
153 มารดาดรุณีรักษ์ 0 0 0 0 0
154 วัดกุดเวียน 0 0 0 0 0
155 เสนารัฐวิทยาคาร 0 0 0 0 0
รวม 582 229 78 36 925