สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เติมแสงไขปากช่องวิทยา 22 1 0 1 23
2 บ้านท่าช้าง 18 3 1 0 22
3 นิยมมิตรวิทยาคาร 15 3 3 0 21
4 บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม 13 5 1 1 19
5 บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 13 1 0 1 14
6 บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 12 4 1 5 17
7 อนุบาลอัจฉรา 12 3 2 0 17
8 ระดมวิทยานุสรณ์ 11 5 0 0 16
9 บ้านวังโรงใหญ่สามัคคี 10 4 1 0 15
10 บ้านคลองยาง 10 2 1 1 13
11 บ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) 9 2 0 0 11
12 คีรีวัฒนา 9 1 1 1 11
13 ขนงพระใต้ 8 5 0 0 13
14 ไตรรัตน์วิทยาคาร 8 3 2 0 13
15 คลองไทรวิทยาสิทธิ์ 8 3 1 0 12
16 บ้านโนนกระโดน 8 3 1 0 12
17 ชินวงศ์อุปถัมภ์ 8 3 0 1 11
18 วันอาสาพัฒนา2520 8 2 1 1 11
19 วัดกลางดง 8 1 0 0 9
20 อนุบาลจุรีพันธ์ 8 1 0 0 9
21 วัดมิตรภาพวนาราม 7 6 2 1 15
22 เจียรวนนท์อุทิศ 1 7 6 0 0 13
23 โนนค่าวิทยา 7 2 1 0 10
24 บ้านซับใต้ 7 1 0 0 8
25 หนองน้ำใส 6 4 2 0 12
26 ประชาราษฎร์สามัคคี 6 2 0 0 8
27 บ้านมะเกลือใหม่ 6 1 1 1 8
28 บ้านหนองขวางวิทยา 6 1 0 1 7
29 รุ่งอรุณวิทยา 5 4 2 2 11
30 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 5 4 0 1 9
31 บ้านป่ากล้วย 5 4 0 0 9
32 ประสารวิทยา 5 2 0 0 7
33 บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) 5 1 1 0 7
34 บ้านหนองม่วง 5 1 1 0 7
35 บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) 5 1 0 0 6
36 ทับ6 วิทยาคาร 5 1 0 0 6
37 บ้านดอนเมือง 5 0 0 1 5
38 มงคลกุล 5 0 0 0 5
39 บ้านหนองน้ำขุ่น 5 0 0 0 5
40 เรืองศรีวิทยา 4 6 0 2 10
41 บ้านหนองสาหร่าย 4 4 2 0 10
42 บ้านโนนสง่า 4 2 1 1 7
43 บ้านวังรางน้อย 4 2 1 0 7
44 บ้านกุดขมิ้น 4 2 0 0 6
45 บ้านหนองหมาก 4 1 2 1 7
46 อนุบาลประชารัฐสามัคคี 4 1 0 0 5
47 เซนต์โยเซฟศึกษา 4 0 1 0 5
48 บ้านใหม่สำโรง 4 0 0 0 4
49 บ้านท่าเลื่อนสามัคคี 4 0 0 0 4
50 แหลมทองวิทยานุสรณ์ 3 3 0 0 6
51 บ้านหมูสี 3 2 1 0 6
52 ไทยวัฒนาประชารัฐ 3 2 0 0 5
53 บ้านซับใต้(ปากช่อง) 3 1 0 0 4
54 ผ่านศึกสงเคราะห์ 3 1 0 0 4
55 โค้งยางวิทยา 3 1 0 0 4
56 บ้านหนองเบน 3 1 0 0 4
57 บ้านซับเศรษฐี 3 0 1 0 4
58 บ้านลาดบัวขาว 3 0 0 2 3
59 บ้านปางโก 3 0 0 0 3
60 บ้านคลองมะค่าหิน 3 0 0 0 3
61 บ้านหนองไผ่ 3 0 0 0 3
62 บ้านหนองกะทุ่ม(ปากช่อง) 3 0 0 0 3
63 กมลวิชญ์ศึกษา 3 0 0 0 3
64 บ้านนากลาง 2 6 2 0 10
65 บ้านวังรางใหญ่ 2 4 1 0 7
66 บ้านสลักใด 2 4 1 0 7
67 บ้านหนองกระทุ่ม 2 3 2 1 7
68 วัฒนวิทยา 2 3 0 0 5
69 บ้านมะค่างาม 2 2 1 0 5
70 หนองแวงพิทยาคม 2 2 0 0 4
71 บ้านหนองแวง 2 2 0 0 4
72 บ้านวังกระสวย 2 2 0 0 4
73 สัญลักษณ์วิทยา 2 1 3 0 6
74 วัดวชิราลงกรณวราราม 2 1 0 0 3
75 บ้านหนองคุ้มวิทยา 2 1 0 0 3
76 บ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) 2 0 1 0 3
77 บ้านหนองบัวน้อย 2 0 1 0 3
78 สง่าพัฒนา 2 0 0 1 2
79 โป่งกะสัง 2 0 0 0 2
80 รามวิทยาประชานุสรณ์ 2 0 0 0 2
81 นาหว้าไตรประชาคม 2 0 0 0 2
82 บ้านหนองหญ้าขาว 2 0 0 0 2
83 บ้านห้วยตะคร้อ 2 0 0 0 2
84 บ้านโศกน้อย 2 0 0 0 2
85 บ้านคลองเสือ 2 0 0 0 2
86 เสมาวิทยา 2 0 0 0 2
87 บ้านสายชนวน 2 0 0 0 2
88 บ้านเขาแก้ว 2 0 0 0 2
89 บ้านห้วยลุง 1 4 0 0 5
90 บ้านวังไทร 1 3 0 2 4
91 บ้านมะเกลือเก่า 1 3 0 0 4
92 บ้านโป่งวัวแดง 1 2 1 0 4
93 บ้านหนองห่าน 1 2 0 0 3
94 บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ 1 1 2 0 4
95 พรพิทยาคม 1 1 1 1 3
96 เบทาโกรวิทยา 1 1 1 0 3
97 บ้านห้วยไผ่ 1 1 0 1 2
98 กิริวัฒนศักดิ์ 1 1 0 0 2
99 บ้านสอยดาว 1 1 0 0 2
100 บ้านคลองดินดำ 1 1 0 0 2
101 นาดีศรีสะอาด 1 1 0 0 2
102 บ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) 1 1 0 0 2
103 จตุรคามสามัคคี 1 1 0 0 2
104 บ้านกุดโง้ง 1 1 0 0 2
105 บ้านปางละกอ 1 1 0 0 2
106 บ้านวังสีสด 1 1 0 0 2
107 บ้านสระเพลง 1 1 0 0 2
108 ถนนมิตรภาพ 1 0 1 0 2
109 บ้านหนองตอ 1 0 1 0 2
110 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 1 0 0 0 1
111 บ้านคลองเดื่อ 1 0 0 0 1
112 บ้านห้วยตะแคงใต้ 1 0 0 0 1
113 บ้านหัวป้าง 1 0 0 0 1
114 บ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) 1 0 0 0 1
115 บ้านคลองตะแบก 1 0 0 0 1
116 บ้านหนองขาม 1 0 0 0 1
117 เที่ยงธรรมวิทยา 1 0 0 0 1
118 บ้านซับหวาย 1 0 0 0 1
119 บ้านกุดชะนวน"รัฐราษฎร์สวัสดิ์อุทิศ" 1 0 0 0 1
120 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) 1 0 0 0 1
121 บ้านปางคล้า 1 0 0 0 1
122 บ้านหนองตะกู 1 0 0 0 1
123 บ้านโนนประดู่ 1 0 0 0 1
124 บ้านโนนรัง 1 0 0 0 1
125 บ้านไร่โคกสูง 1 0 0 0 1
126 สระน้ำใสวิทยา 1 0 0 0 1
127 บ้านหนองตาแก้ว 0 3 0 0 3
128 บ้านซับตะเคียน 0 2 2 1 4
129 บ้านหนองจอก 0 2 0 0 2
130 บ้านหนองกก(ประชาพัฒนา) 0 2 0 0 2
131 แสงสุริยาวิทยา 0 2 0 0 2
132 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ 0 1 1 0 2
133 บ้านบุตาสง 0 1 1 0 2
134 บ้านวังโรงน้อย 0 1 1 0 2
135 บ้านหนองสลักได 0 1 1 0 2
136 บ้านเลิศสวัสดิ์ 0 1 1 0 2
137 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 0 1 0 1 1
138 บ้านโนนเสลา 0 1 0 1 1
139 บ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์) 0 1 0 0 1
140 บ้านโป่งตาลอง 0 1 0 0 1
141 บ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 0 1 0 0 1
142 ประชานุสรณ์ 0 1 0 0 1
143 โคกมะกอก 0 0 2 0 2
144 พฤกษาวิทยา 0 0 1 0 1
145 บ้านน้อยกุดคล้า 0 0 1 0 1
146 บ้านหนองบัว 0 0 1 0 1
147 เจซีโคราชอนุสรณ์ 0 0 1 0 1
148 คลองแจ้งวิทยา 0 0 0 1 0
149 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 0 0 0 1 0
150 บ้านบุ่งเตย 0 0 0 0 0
151 สันติวิทยา 0 0 0 0 0
152 มารดาดรุณีรักษ์ 0 0 0 0 0
153 วัดกุดเวียน 0 0 0 0 0
154 เสนารัฐวิทยาคาร 0 0 0 0 0
รวม 495 206 67 36 804