สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านท่าช้าง 7 4 3 14 18 3 1 0 22
2 เติมแสงไขปากช่องวิทยา 5 4 7 16 22 1 0 1 23
3 อนุบาลอัจฉรา 5 1 2 8 12 3 2 0 17
4 วัดกลางดง 5 1 1 7 8 1 0 0 9
5 บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 4 4 1 9 13 1 0 1 14
6 นิยมมิตรวิทยาคาร 4 3 2 9 15 3 3 0 21
7 อนุบาลจุรีพันธ์ 4 2 0 6 8 1 0 0 9
8 ระดมวิทยานุสรณ์ 4 1 1 6 11 5 0 0 16
9 บ้านคลองยาง 3 2 3 8 10 2 1 1 13
10 บ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) 3 2 2 7 9 2 0 0 11
11 คลองไทรวิทยาสิทธิ์ 3 2 1 6 8 3 1 0 12
12 วัดมิตรภาพวนาราม 3 2 0 5 7 6 2 1 15
13 บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 3 1 2 6 12 4 1 5 17
14 วันอาสาพัฒนา2520 3 0 1 4 8 2 1 1 11
15 บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) 2 2 2 6 5 1 1 0 7
16 บ้านวังโรงใหญ่สามัคคี 2 2 1 5 10 4 1 0 15
17 มงคลกุล 2 2 0 4 5 0 0 0 5
18 ขนงพระใต้ 2 1 4 7 8 5 0 0 13
19 บ้านโนนกระโดน 2 1 2 5 8 3 1 0 12
20 หนองน้ำใส 2 1 2 5 6 4 2 0 12
21 คีรีวัฒนา 2 1 1 4 9 1 1 1 11
22 บ้านหนองหมาก 2 1 0 3 4 1 2 1 7
23 อนุบาลประชารัฐสามัคคี 2 1 0 3 4 1 0 0 5
24 บ้านซับใต้(ปากช่อง) 2 1 0 3 3 1 0 0 4
25 ประชาราษฎร์สามัคคี 2 0 2 4 6 2 0 0 8
26 บ้านหนองน้ำขุ่น 2 0 0 2 5 0 0 0 5
27 สง่าพัฒนา 2 0 0 2 2 0 0 1 2
28 โป่งกะสัง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
29 บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม 1 5 4 10 13 5 1 1 19
30 บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) 1 3 0 4 5 1 0 0 6
31 บ้านวังรางน้อย 1 2 1 4 4 2 1 0 7
32 โนนค่าวิทยา 1 2 0 3 7 2 1 0 10
33 บ้านลาดบัวขาว 1 2 0 3 3 0 0 2 3
34 บ้านหนองขวางวิทยา 1 1 2 4 6 1 0 1 7
35 หนองแวงพิทยาคม 1 1 1 3 2 2 0 0 4
36 รุ่งอรุณวิทยา 1 1 0 2 5 4 2 2 11
37 บ้านป่ากล้วย 1 1 0 2 5 4 0 0 9
38 ไทยวัฒนาประชารัฐ 1 1 0 2 3 2 0 0 5
39 ผ่านศึกสงเคราะห์ 1 1 0 2 3 1 0 0 4
40 บ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) 1 1 0 2 2 0 1 0 3
41 รามวิทยาประชานุสรณ์ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
42 เจียรวนนท์อุทิศ 1 1 0 3 4 7 6 0 0 13
43 บ้านดอนเมือง 1 0 3 4 5 0 0 1 5
44 แหลมทองวิทยานุสรณ์ 1 0 3 4 3 3 0 0 6
45 บ้านหนองสาหร่าย 1 0 2 3 4 4 2 0 10
46 ชินวงศ์อุปถัมภ์ 1 0 1 2 8 3 0 1 11
47 บ้านปางโก 1 0 1 2 3 0 0 0 3
48 วัดวชิราลงกรณวราราม 1 0 1 2 2 1 0 0 3
49 นาหว้าไตรประชาคม 1 0 1 2 2 0 0 0 2
50 บ้านหนองหญ้าขาว 1 0 1 2 2 0 0 0 2
51 บ้านหมูสี 1 0 0 1 3 2 1 0 6
52 บ้านนากลาง 1 0 0 1 2 6 2 0 10
53 บ้านห้วยตะคร้อ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
54 บ้านโศกน้อย 1 0 0 1 2 0 0 0 2
55 กิริวัฒนศักดิ์ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
56 บ้านสอยดาว 1 0 0 1 1 1 0 0 2
57 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1
58 บ้านคลองเดื่อ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 บ้านห้วยตะแคงใต้ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 บ้านซับใต้ 0 2 3 5 7 1 0 0 8
61 ทับ6 วิทยาคาร 0 2 1 3 5 1 0 0 6
62 บ้านกุดขมิ้น 0 2 1 3 4 2 0 0 6
63 บ้านมะเกลือใหม่ 0 2 0 2 6 1 1 1 8
64 เรืองศรีวิทยา 0 2 0 2 4 6 0 2 10
65 บ้านคลองมะค่าหิน 0 2 0 2 3 0 0 0 3
66 บ้านหนองไผ่ 0 2 0 2 3 0 0 0 3
67 บ้านมะค่างาม 0 2 0 2 2 2 1 0 5
68 บ้านหนองแวง 0 2 0 2 2 2 0 0 4
69 บ้านคลองเสือ 0 2 0 2 2 0 0 0 2
70 บ้านใหม่สำโรง 0 1 3 4 4 0 0 0 4
71 บ้านโนนสง่า 0 1 1 2 4 2 1 1 7
72 โค้งยางวิทยา 0 1 1 2 3 1 0 0 4
73 บ้านวังกระสวย 0 1 1 2 2 2 0 0 4
74 เซนต์โยเซฟศึกษา 0 1 0 1 4 0 1 0 5
75 บ้านหนองกะทุ่ม(ปากช่อง) 0 1 0 1 3 0 0 0 3
76 บ้านวังรางใหญ่ 0 1 0 1 2 4 1 0 7
77 บ้านหนองกระทุ่ม 0 1 0 1 2 3 2 1 7
78 บ้านหนองบัวน้อย 0 1 0 1 2 0 1 0 3
79 เสมาวิทยา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
80 บ้านโป่งวัวแดง 0 1 0 1 1 2 1 0 4
81 บ้านหนองห่าน 0 1 0 1 1 2 0 0 3
82 บ้านห้วยไผ่ 0 1 0 1 1 1 0 1 2
83 บ้านคลองดินดำ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
84 บ้านหัวป้าง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
85 ไตรรัตน์วิทยาคาร 0 0 5 5 8 3 2 0 13
86 ประสารวิทยา 0 0 2 2 5 2 0 0 7
87 วัฒนวิทยา 0 0 2 2 2 3 0 0 5
88 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 0 0 1 1 5 4 0 1 9
89 บ้านหนองม่วง 0 0 1 1 5 1 1 0 7
90 บ้านซับเศรษฐี 0 0 1 1 3 0 1 0 4
91 บ้านสายชนวน 0 0 1 1 2 0 0 0 2
92 บ้านเขาแก้ว 0 0 1 1 2 0 0 0 2
93 พรพิทยาคม 0 0 1 1 1 1 1 1 3
94 เบทาโกรวิทยา 0 0 1 1 1 1 1 0 3
95 นาดีศรีสะอาด 0 0 1 1 1 1 0 0 2
96 บ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) 0 0 1 1 1 1 0 0 2
97 บ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
98 บ้านคลองตะแบก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
99 บ้านหนองขาม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
100 เที่ยงธรรมวิทยา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
101 บ้านหนองจอก 0 0 1 1 0 2 0 0 2
102 โคกมะกอก 0 0 1 1 0 0 2 0 2
103 บ้านท่าเลื่อนสามัคคี 0 0 0 0 4 0 0 0 4
104 บ้านหนองเบน 0 0 0 0 3 1 0 0 4
105 กมลวิชญ์ศึกษา 0 0 0 0 3 0 0 0 3
106 บ้านสลักใด 0 0 0 0 2 4 1 0 7
107 สัญลักษณ์วิทยา 0 0 0 0 2 1 3 0 6
108 บ้านหนองคุ้มวิทยา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
109 บ้านห้วยลุง 0 0 0 0 1 4 0 0 5
110 บ้านวังไทร 0 0 0 0 1 3 0 2 4
111 บ้านมะเกลือเก่า 0 0 0 0 1 3 0 0 4
112 บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ 0 0 0 0 1 1 2 0 4
113 จตุรคามสามัคคี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
114 บ้านกุดโง้ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
115 บ้านปางละกอ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
116 บ้านวังสีสด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
117 บ้านสระเพลง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
118 ถนนมิตรภาพ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
119 บ้านหนองตอ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
120 บ้านซับหวาย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
121 บ้านกุดชะนวน"รัฐราษฎร์สวัสดิ์อุทิศ" 0 0 0 0 1 0 0 0 1
122 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
123 บ้านปางคล้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
124 บ้านหนองตะกู 0 0 0 0 1 0 0 0 1
125 บ้านโนนประดู่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
126 บ้านโนนรัง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
127 บ้านไร่โคกสูง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
128 สระน้ำใสวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
129 บ้านหนองตาแก้ว 0 0 0 0 0 3 0 0 3
130 บ้านซับตะเคียน 0 0 0 0 0 2 2 1 4
131 บ้านหนองกก(ประชาพัฒนา) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
132 แสงสุริยาวิทยา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
133 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
134 บ้านบุตาสง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
135 บ้านวังโรงน้อย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
136 บ้านหนองสลักได 0 0 0 0 0 1 1 0 2
137 บ้านเลิศสวัสดิ์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
138 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1
139 บ้านโนนเสลา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
140 บ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
141 บ้านโป่งตาลอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
142 บ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
143 ประชานุสรณ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
144 พฤกษาวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
145 บ้านน้อยกุดคล้า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
146 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
147 เจซีโคราชอนุสรณ์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
148 คลองแจ้งวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
149 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
150 บ้านบุ่งเตย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 สันติวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 มารดาดรุณีรักษ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 วัดกุดเวียน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 เสนารัฐวิทยาคาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 115 99 99 313 495 206 67 36 768