เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทับ6 วิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 4 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านป่ากล้วย สพป. นครราชสีมา เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวังกระสวย สพป. นครราชสีมา เขต 4 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง 4
5 บ้านหนองบัวน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง 5
6 บ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง 6
7 บ้านมะเกลือใหม่ สพป. นครราชสีมา เขต 4 81 ทอง 7
8 ไทยวัฒนาประชารัฐ สพป. นครราชสีมา เขต 4 79 เงิน 8
9 คลองไทรวิทยาสิทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 9
10 บ้านคลองดินดำ สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 10
11 บ้านหนองหญ้าขาว สพป. นครราชสีมา เขต 4 73 เงิน 11
12 หนองแวงพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 4 72 เงิน 12
13 อนุบาลประชารัฐสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 69 ทองแดง 13
14 หนองน้ำใส สพป. นครราชสีมา เขต 4 68 ทองแดง 14
15 คีรีวัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 4 67 ทองแดง 15
16 ระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 65 ทองแดง 16
17 บ้านหนองม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 4 60 ทองแดง 17
18 บ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โนนค่าวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 80.75 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองดินดำ สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังรางใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 4 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวังโรงน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 4 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 4 74.33 เงิน 4
5 คลองไทรวิทยาสิทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 73.33 เงิน 5
6 โนนค่าวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 68.33 ทองแดง 6
7 ขนงพระใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -
8 ไทยวัฒนาประชารัฐ สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ขนงพระใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง ชนะเลิศ
2 โนนค่าวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 77.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 77.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 4 81 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง ชนะเลิศ
2 ระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปางละกอ สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังรางใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านมะเกลือเก่า สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง ชนะเลิศ
2 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประชาราษฎร์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ
2 โนนค่าวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 4
5 เติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 79 เงิน 5
6 บ้านหนองหมาก สพป. นครราชสีมา เขต 4 76 เงิน 6
7 เจียรวนนท์อุทิศ 1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยตะคร้อ สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังรางน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองสาหร่าย สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านวังโรงใหญ่สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง 4
5 บ้านโนนกระโดน สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง 5
6 คลองไทรวิทยาสิทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 6
7 บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 7
8 บ้านป่ากล้วย สพป. นครราชสีมา เขต 4 76 เงิน 8
9 แหลมทองวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 9
10 บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 สพป. นครราชสีมา เขต 4 69 ทองแดง 10
11 สัญลักษณ์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 67 ทองแดง 11
12 ถนนมิตรภาพ สพป. นครราชสีมา เขต 4 66 ทองแดง 12
13 บ้านหนองตอ สพป. นครราชสีมา เขต 4 60 ทองแดง 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คีรีวัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 4 91 ทอง ชนะเลิศ
2 ทับ6 วิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชินวงศ์อุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดมิตรภาพวนาราม สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง 4
5 นิยมมิตรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง 5
6 เติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง 6
7 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง 7
8 บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 81 ทอง 8
9 ระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 9
10 บ้านคลองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชินวงศ์อุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 85.40 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองดินดำ สพป. นครราชสีมา เขต 4 84.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านซับใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 4 82.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) สพป. นครราชสีมา เขต 4 81.60 ทอง 4
5 อนุบาลประชารัฐสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 78.60 เงิน 5
6 บ้านหนองสลักได สพป. นครราชสีมา เขต 4 64.40 ทองแดง 6
7 นิยมมิตรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 63.80 ทองแดง 7
8 คลองแจ้งวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 45.40 เข้าร่วม 8
9 รุ่งอรุณวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 45.40 เข้าร่วม 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 87.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ประชาราษฎร์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 85.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โนนค่าวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 83.40 ทอง 4
5 เจียรวนนท์อุทิศ 1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 82.80 ทอง 5
6 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 สพป. นครราชสีมา เขต 4 76 เงิน 6
7 บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 สพป. นครราชสีมา เขต 4 72 เงิน 7
8 ระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โป่งกะสัง สพป. นครราชสีมา เขต 4 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกุดขมิ้น สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวังรางน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เจียรวนนท์อุทิศ 1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 79 เงิน 4
5 บ้านหนองสาหร่าย สพป. นครราชสีมา เขต 4 77 เงิน 5
6 แหลมทองวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 76 เงิน 6
7 สัญลักษณ์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 67 ทองแดง 7
8 คลองไทรวิทยาสิทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 66 ทองแดง 8
9 บ้านหนองหมาก สพป. นครราชสีมา เขต 4 65 ทองแดง 9
10 บ้านบุ่งเตย สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังรางน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 4 94 ทอง ชนะเลิศ
2 เติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 88.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปางละกอ สพป. นครราชสีมา เขต 4 82.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านซับตะเคียน สพป. นครราชสีมา เขต 4 82.20 ทอง 4
5 บ้านมะเกลือใหม่ สพป. นครราชสีมา เขต 4 81.20 ทอง 5
6 บ้านวังโรงน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) สพป. นครราชสีมา เขต 4 93.51 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังโรงใหญ่สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองหญ้าขาว สพป. นครราชสีมา เขต 4 86.84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านซับเศรษฐี สพป. นครราชสีมา เขต 4 85.34 ทอง 4
5 มงคลกุล สพป. นครราชสีมา เขต 4 83.32 ทอง 5
6 อนุบาลจุรีพันธ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 81.16 ทอง 6
7 เจียรวนนท์อุทิศ 1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 80.68 ทอง 7
8 บ้านนากลาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 80.66 ทอง 8
9 บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) สพป. นครราชสีมา เขต 4 80.50 ทอง 9
10 บ้านมะเกลือเก่า สพป. นครราชสีมา เขต 4 80.30 ทอง 10
11 บ้านคลองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 80.10 ทอง 11
12 บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 79.17 เงิน 12
13 วัฒนวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 78.83 เงิน 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โป่งกะสัง สพป. นครราชสีมา เขต 4 92.75 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองห่าน สพป. นครราชสีมา เขต 4 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แหลมทองวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 87.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองกะทุ่ม(ปากช่อง) สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง 4
5 บ้านห้วยตะคร้อ สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง 4
6 บ้านมะเกลือใหม่ สพป. นครราชสีมา เขต 4 82.75 ทอง 6
7 นิยมมิตรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 82.50 ทอง 7
8 ไทยวัฒนาประชารัฐ สพป. นครราชสีมา เขต 4 81.25 ทอง 8
9 บ้านห้วยลุง สพป. นครราชสีมา เขต 4 81 ทอง 9
10 บ้านหนองตะกู สพป. นครราชสีมา เขต 4 80.50 ทอง 10
11 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 11
12 รุ่งอรุณวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 77.75 เงิน 12
13 บ้านคลองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 76.25 เงิน 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นิยมมิตรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลอัจฉรา สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง ชนะเลิศ
2 รุ่งอรุณวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกุดขมิ้น สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดมิตรภาพวนาราม สพป. นครราชสีมา เขต 4 79 เงิน 4
5 เจียรวนนท์อุทิศ 1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 79 เงิน 4
6 บ้านคลองดินดำ สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 6
7 หนองน้ำใส สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 6
8 บ้านโป่งวัวแดง สพป. นครราชสีมา เขต 4 77 เงิน 8
9 บ้านบุตาสง สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 9
10 ไตรรัตน์วิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 9
11 บ้านห้วยลุง สพป. นครราชสีมา เขต 4 73 เงิน 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านมะเกลือเก่า สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านมะเกลือใหม่ สพป. นครราชสีมา เขต 4 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลประชารัฐสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) สพป. นครราชสีมา เขต 4 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) สพป. นครราชสีมา เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ขนงพระใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นิยมมิตรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง 4
5 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 5
6 พรพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 5
7 บ้านวังไทร สพป. นครราชสีมา เขต 4 79 เงิน 7
8 ระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 79 เงิน 7
9 ชินวงศ์อุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 9
10 หนองแวงพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 9
11 บ้านวังโรงใหญ่สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ขนงพระใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ
2 โนนค่าวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เจียรวนนท์อุทิศ 1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คลองไทรวิทยาสิทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 74 เงิน 4
5 บ้านหนองหมาก สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง ชนะเลิศ
2 คลองไทรวิทยาสิทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านมะค่างาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 4 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านลาดบัวขาว สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ขนงพระใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 87 ทอง 4
5 โนนค่าวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง 5
6 คีรีวัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 4 79 เงิน 6
7 บ้านคลองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 76 เงิน 7
8 บ้านมะเกลือใหม่ สพป. นครราชสีมา เขต 4 71 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดมิตรภาพวนาราม สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังรางใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 4 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โคกมะกอก สพป. นครราชสีมา เขต 4 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โนนค่าวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 68 ทองแดง 4
5 บ้านโป่งวัวแดง สพป. นครราชสีมา เขต 4 67 ทองแดง 5
6 หนองน้ำใส สพป. นครราชสีมา เขต 4 67 ทองแดง 5
7 เซนต์โยเซฟศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 4 66 ทองแดง 7
8 บ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 65 ทองแดง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดมิตรภาพวนาราม สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 4 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ไตรรัตน์วิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองกะทุ่ม(ปากช่อง) สพป. นครราชสีมา เขต 4 80.66 ทอง 4
5 คีรีวัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 5
6 ระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 79 เงิน 6
7 ทับ6 วิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 7
8 บ้านนากลาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 77 เงิน 8
9 บ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 75.66 เงิน 9
10 บ้านหนองกระทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 4 73.66 เงิน 10
11 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 สพป. นครราชสีมา เขต 4 73 เงิน 11
12 บ้านมะเกลือใหม่ สพป. นครราชสีมา เขต 4 67 ทองแดง 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน