ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสอยดาว สพป. นครราชสีมา เขต 4 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน สพป. นครราชสีมา เขต 4 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกมลวิชญ์ศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนสระน้ำใสวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดอนเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า สพป. นครราชสีมา เขต 4 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองสลักได สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 10  
12 โรงเรียนมารดาดรุณีรักษ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -  
13 โรงเรียนวัดกุดเวียน สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน