ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวันอาสาพัฒนา2520 สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 4 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านมะค่างาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านสลักใด สพป. นครราชสีมา เขต 4 71 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 63 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 62 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านวังรางน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 4 62 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนบ้านวังไทร สพป. นครราชสีมา เขต 4 58 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 54 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 สพป. นครราชสีมา เขต 4 52 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนเรืองศรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 45 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน