ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองตะแบก สพป. นครราชสีมา เขต 4 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสลักใด สพป. นครราชสีมา เขต 4 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนประชานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 79 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านวังไทร สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 สพป. นครราชสีมา เขต 4 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม สพป. นครราชสีมา เขต 4 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหมูสี สพป. นครราชสีมา เขต 4 71 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโนนเสลา สพป. นครราชสีมา เขต 4 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 4 69 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนพฤกษาวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน