ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนขนงพระใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 4 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 สพป. นครราชสีมา เขต 4 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 สพป. นครราชสีมา เขต 4 81.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองเบน สพป. นครราชสีมา เขต 4 81 ทอง 6  
8 โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 79.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 78.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านซับตะเคียน สพป. นครราชสีมา เขต 4 75.67 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านนากลาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนโคกมะกอก สพป. นครราชสีมา เขต 4 68 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน