ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปางละกอ สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 4 88.55 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 88.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโนนค่าวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 87.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 87.22 ทอง 5  
6 โรงเรียนโค้งยางวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 86.55 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 86.22 ทอง 7  
8 โรงเรียนหนองน้ำใส สพป. นครราชสีมา เขต 4 85.56 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า สพป. นครราชสีมา เขต 4 85.54 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 4 84.22 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 4 83.77 ทอง 11  
12 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 83.11 ทอง 12  
13 โรงเรียนขนงพระใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 4 82.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 80.11 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านคลองตะแบก สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน