ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 83.83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 4 72.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 4 68.50 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหมูสี สพป. นครราชสีมา เขต 4 62 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านซับตะเคียน สพป. นครราชสีมา เขต 4 61.67 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนพรพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 4 58.17 เข้าร่วม 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน