ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมงคลกุล สพป. นครราชสีมา เขต 4 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนกระโดน สพป. นครราชสีมา เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวันอาสาพัฒนา2520 สพป. นครราชสีมา เขต 4 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสลักใด สพป. นครราชสีมา เขต 4 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองน้ำใส สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านกุดโง้ง สพป. นครราชสีมา เขต 4 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 4 87 ทอง 10  
12 โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองคุ้มวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน