ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมงคลกุล สพป. นครราชสีมา เขต 4 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนกระโดน สพป. นครราชสีมา เขต 4 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 4 94 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านสลักใด สพป. นครราชสีมา เขต 4 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนวันอาสาพัฒนา2520 สพป. นครราชสีมา เขต 4 93 ทอง 6  
8 โรงเรียนหนองน้ำใส สพป. นครราชสีมา เขต 4 93 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น สพป. นครราชสีมา เขต 4 92 ทอง 9  
11 โรงเรียนวัฒนวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 91 ทอง 11  
12 โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 91 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน