ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 สพป. นครราชสีมา เขต 4 91.21 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 88.11 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 87.55 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 87.43 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 86.99 ทอง 5  
6 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 85.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 4 85.11 ทอง 7  
8 โรงเรียนวันอาสาพัฒนา2520 สพป. นครราชสีมา เขต 4 84.09 ทอง 8  
9 โรงเรียนโนนค่าวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 83.99 ทอง 9  
10 โรงเรียนเบทาโกรวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 83.88 ทอง 10  
11 โรงเรียนทับ6 วิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 83.43 ทอง 11  
12 โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 82.11 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน