ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนกระโดน สพป. นครราชสีมา เขต 4 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 4 79.36 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) สพป. นครราชสีมา เขต 4 78.35 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา สพป. นครราชสีมา เขต 4 77.86 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 76.57 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านสลักใด สพป. นครราชสีมา เขต 4 69.46 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. นครราชสีมา เขต 4 69.44 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนสง่า สพป. นครราชสีมา เขต 4 59.98 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนเสลา สพป. นครราชสีมา เขต 4 56.63 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านวังไทร สพป. นครราชสีมา เขต 4 45.77 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 สพป. นครราชสีมา เขต 4 39.49 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 33.54 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 4 17.23 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน