ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม สพป. นครราชสีมา เขต 4 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนขนงพระใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 4 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโค้งยางวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสระเพลง สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนรัง สพป. นครราชสีมา เขต 4 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนสง่า สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 4 84.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน