ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโนนกระโดน สพป. นครราชสีมา เขต 4 99.99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 4 92.41 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 4 90.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 สพป. นครราชสีมา เขต 4 87.93 ทอง 4  
5 โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 83.42 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา สพป. นครราชสีมา เขต 4 83.22 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 4 75.64 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 69.90 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 4 62.89 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 61.19 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 58.02 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว สพป. นครราชสีมา เขต 4 53.43 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 สพป. นครราชสีมา เขต 4 52.59 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน