ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว สพป. นครราชสีมา เขต 4 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 4 97.85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 96.36 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) สพป. นครราชสีมา เขต 4 90.73 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 89.53 ทอง 5  
6 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 81.34 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 79.64 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านซับใต้(ปากช่อง) สพป. นครราชสีมา เขต 4 78.44 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองกก(ประชาพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 4 72.56 เงิน 9  
10 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 71 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา สพป. นครราชสีมา เขต 4 68.03 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านบุตาสง สพป. นครราชสีมา เขต 4 61.03 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านดอนเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 4 59.85 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน