ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) สพป. นครราชสีมา เขต 4 84.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 63.62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี สพป. นครราชสีมา เขต 4 60.36 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 4 55.71 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 55.05 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว สพป. นครราชสีมา เขต 4 37 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 0 เข้าร่วม  
9 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 สพป. นครราชสีมา เขต 4 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน