ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนากลาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 96.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 87.06 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 74.11 เงิน 4  
5 โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 72.13 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 4 64.25 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านซับตะเคียน สพป. นครราชสีมา เขต 4 59.31 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 50.07 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) สพป. นครราชสีมา เขต 4 38 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 สพป. นครราชสีมา เขต 4 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน