ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมงคลกุล สพป. นครราชสีมา เขต 4 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสายชนวน สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังไทร สพป. นครราชสีมา เขต 4 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนจตุรคามสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านห้วยลุง สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 5  
8 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านวังสีสด สพป. นครราชสีมา เขต 4 73 เงิน 8  
10 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 73 เงิน 8  
11 โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) สพป. นครราชสีมา เขต 4 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านสระเพลง สพป. นครราชสีมา เขต 4 71 เงิน 12  
13 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 68 ทองแดง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน