ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม สพป. นครราชสีมา เขต 4 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านซับใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) สพป. นครราชสีมา เขต 4 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป. นครราชสีมา เขต 4 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนประสารวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย สพป. นครราชสีมา เขต 4 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนพฤกษาวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านซับตะเคียน สพป. นครราชสีมา เขต 4 64 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน