ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) สพป. นครราชสีมา เขต 4 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) สพป. นครราชสีมา เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนขนงพระใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนพรพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านวังไทร สพป. นครราชสีมา เขต 4 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 79 เงิน 7  
9 โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน