ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 84.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเที่ยงธรรมวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านซับหวาย สพป. นครราชสีมา เขต 4 80.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 4 80.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยลุง สพป. นครราชสีมา เขต 4 79.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนกระโดน สพป. นครราชสีมา เขต 4 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนโนนค่าวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 78.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนประสารวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 76.50 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป. นครราชสีมา เขต 4 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 4 70.66 เงิน 11  
12 โรงเรียนสันติวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน