ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 4 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนโนนค่าวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนวันอาสาพัฒนา2520 สพป. นครราชสีมา เขต 4 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 สพป. นครราชสีมา เขต 4 73 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน