ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 4 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 4 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านซับตะเคียน สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว สพป. นครราชสีมา เขต 4 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 67 ทองแดง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน