ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) สพป. นครราชสีมา เขต 4 93.51 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว สพป. นครราชสีมา เขต 4 86.84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี สพป. นครราชสีมา เขต 4 85.34 ทอง 4  
5 โรงเรียนมงคลกุล สพป. นครราชสีมา เขต 4 83.32 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 81.16 ทอง 6  
7 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 80.68 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนากลาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 80.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) สพป. นครราชสีมา เขต 4 80.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า สพป. นครราชสีมา เขต 4 80.30 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 80.10 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 79.17 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัฒนวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 78.83 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน