ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 4 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป. นครราชสีมา เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังกระสวย สพป. นครราชสีมา เขต 4 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ สพป. นครราชสีมา เขต 4 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สพป. นครราชสีมา เขต 4 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองดินดำ สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว สพป. นครราชสีมา เขต 4 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 4 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 69 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนหนองน้ำใส สพป. นครราชสีมา เขต 4 68 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนคีรีวัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 4 67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 65 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 4 60 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน