ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สพป. นครราชสีมา เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน สพป. นครราชสีมา เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา สพป. นครราชสีมา เขต 4 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองคุ้มวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนโค้งยางวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านปางละกอ สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนกมลวิชญ์ศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองตอ สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโนนสง่า สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน