ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น สพป. นครราชสีมา เขต 4 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนขนงพระใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 4 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดกลางดง สพป. นครราชสีมา เขต 4 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองเบน สพป. นครราชสีมา เขต 4 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนวันอาสาพัฒนา2520 สพป. นครราชสีมา เขต 4 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนคีรีวัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 4 88 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน