ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวันอาสาพัฒนา2520 สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม สพป. นครราชสีมา เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนเมือง สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนประสารวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านสอยดาว สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 6  
9 โรงเรียนบ้านห้วยลุง สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 6  
10 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 6  
11 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย สพป. นครราชสีมา เขต 4 66 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา สพป. นครราชสีมา เขต 4 66 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน