ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา สพป. นครราชสีมา เขต 4 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น สพป. นครราชสีมา เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนประสารวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
7 โรงเรียนหนองน้ำใส สพป. นครราชสีมา เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
8 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
9 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านวังกระสวย สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 9  
12 โรงเรียนบ้านโนนกระโดน สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 9  
13 โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน