ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองดินดำ สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 4 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 4 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 4 74.33 เงิน 4  
5 โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 73.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนโนนค่าวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 68.33 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนขนงพระใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -  
8 โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน