ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 85.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองดินดำ สพป. นครราชสีมา เขต 4 84.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านซับใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 4 82.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) สพป. นครราชสีมา เขต 4 81.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 78.60 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองสลักได สพป. นครราชสีมา เขต 4 64.40 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 63.80 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 45.40 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 45.40 เข้าร่วม 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน