ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปางโก สพป. นครราชสีมา เขต 4 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 4 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 สพป. นครราชสีมา เขต 4 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนกมลวิชญ์ศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านซับใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ สพป. นครราชสีมา เขต 4 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 71 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน