ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา สพป. นครราชสีมา เขต 4 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปางโก สพป. นครราชสีมา เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) สพป. นครราชสีมา เขต 4 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโศกน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนนาดีศรีสะอาด สพป. นครราชสีมา เขต 4 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 4 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย สพป. นครราชสีมา เขต 4 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. นครราชสีมา เขต 4 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัฒนวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 70 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน