ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคีรีวัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว สพป. นครราชสีมา เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนากลาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนขนงพระใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 4 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองเบน สพป. นครราชสีมา เขต 4 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม สพป. นครราชสีมา เขต 4 70 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน