ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนคีรีวัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านนากลาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม สพป. นครราชสีมา เขต 4 65 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน