ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองน้ำใส สพป. นครราชสีมา เขต 4 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านซับใต้ สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านโนนกระโดน สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง 4  
7 โรงเรียนประสารวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง 4  
8 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง 4  
9 โรงเรียนถนนมิตรภาพ สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านปางคล้า สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง 9  
12 โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง 9  
13 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน