ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป. นครราชสีมา เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังกระสวย สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนกระโดน สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
7 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น สพป. นครราชสีมา เขต 4 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 4 89 ทอง 7  
9 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 89 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านปางโก สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง 10  
12 โรงเรียนประสารวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ สพป. นครราชสีมา เขต 4 65 ทองแดง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน