ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโนนค่าวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 81.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังกระสวย สพป. นครราชสีมา เขต 4 80.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 79.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังรางน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 4 75.50 เงิน 4  
5 โรงเรียนหนองน้ำใส สพป. นครราชสีมา เขต 4 74.50 เงิน 5  
6 โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สพป. นครราชสีมา เขต 4 73.75 เงิน 6  
7 โรงเรียนเรืองศรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 72.75 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม สพป. นครราชสีมา เขต 4 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านมะค่างาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 67.25 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 สพป. นครราชสีมา เขต 4 58.25 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองหมาก สพป. นครราชสีมา เขต 4 54.60 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน