ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 89.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโนนค่าวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 80.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านซับตะเคียน สพป. นครราชสีมา เขต 4 77.66 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม สพป. นครราชสีมา เขต 4 76.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 73.66 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองหมาก สพป. นครราชสีมา เขต 4 66.66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ สพป. นครราชสีมา เขต 4 48 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน