ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย สพป. นครราชสีมา เขต 4 89.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองหมาก สพป. นครราชสีมา เขต 4 88.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 84.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 สพป. นครราชสีมา เขต 4 84.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนโนนค่าวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 82.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 4 78.80 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองกก(ประชาพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 4 77.40 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม สพป. นครราชสีมา เขต 4 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนหนองน้ำใส สพป. นครราชสีมา เขต 4 74.40 เงิน 9  
10 โรงเรียนเรืองศรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 71.80 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านบุ่งเตย สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน