ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโป่งกะสัง สพป. นครราชสีมา เขต 4 92.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองห่าน สพป. นครราชสีมา เขต 4 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 87.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม(ปากช่อง) สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยตะคร้อ สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ สพป. นครราชสีมา เขต 4 82.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 82.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สพป. นครราชสีมา เขต 4 81.25 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยลุง สพป. นครราชสีมา เขต 4 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองตะกู สพป. นครราชสีมา เขต 4 80.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 77.75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 76.25 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน