ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง สพป. นครราชสีมา เขต 4 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม(ปากช่อง) สพป. นครราชสีมา เขต 4 80.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนคีรีวัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 4 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนทับ6 วิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนากลาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 75.66 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. นครราชสีมา เขต 4 73.66 เงิน 10  
11 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 สพป. นครราชสีมา เขต 4 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ สพป. นครราชสีมา เขต 4 67 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน