ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 90.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนกระโดน สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองหมาก สพป. นครราชสีมา เขต 4 84.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 4 84.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนเรืองศรีวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 81.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 79.80 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองคุ้มวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 79.40 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านปางละกอ สพป. นครราชสีมา เขต 4 78.80 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านสลักใด สพป. นครราชสีมา เขต 4 78.80 เงิน 10  
12 โรงเรียนสง่าพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 4 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน