ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 87.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 85.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโนนค่าวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 83.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 82.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 สพป. นครราชสีมา เขต 4 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210 สพป. นครราชสีมา เขต 4 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน