ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 88.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม สพป. นครราชสีมา เขต 4 87.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองยาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 87.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) สพป. นครราชสีมา เขต 4 84.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 84.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 83.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนคีรีวัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 4 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 79.60 เงิน 9  
10 โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 78.80 เงิน 10  
11 โรงเรียนวันอาสาพัฒนา2520 สพป. นครราชสีมา เขต 4 78.60 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านนากลาง สพป. นครราชสีมา เขต 4 70.60 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน