ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสง่าพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต 4 85.31 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สพป. นครราชสีมา เขต 4 83.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัฒนวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 78.32 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 76.65 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง สพป. นครราชสีมา เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน