ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 4 91.61 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังรางน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 4 88.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองน้ำใส สพป. นครราชสีมา เขต 4 84.82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 83.31 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 83.15 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย สพป. นครราชสีมา เขต 4 76.65 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา สพป. นครราชสีมา เขต 4 74.52 เงิน 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน