ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 4 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเขาแก้ว สพป. นครราชสีมา เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านไร่โคกสูง สพป. นครราชสีมา เขต 4 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนจตุรคามสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนเสมาวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกุดชะนวน"รัฐราษฎร์สวัสดิ์อุทิศ" สพป. นครราชสีมา เขต 4 83 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน